Özkanlar Elektronik İletişim İnşaat ve Gıda Ticaret Limited Şirketi’nin İletişim İznini kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; tüm iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıkları ile sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraf ortaklarla paylaşılacaktır. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms, e-posta ve diğer elektronik iletişim yollarıyla bildirimlerinin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. İletişim İznini kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisi ile aramızdaki hukuki ilişkiye istinaden paylaşılacaktır.

Her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız. İletişim izninizi geri almak istediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman, izni verdiğiniz yöntemle (sms, e-posta, web sitesi ve diğer usuller) bu talebinizi Özkanlar Elektronik İletişim İnşaat ve Gıda Ticaret Limited Şirketi’ne iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Özkanlar Elektronik İletişim İnşaat ve Gıda Ticaret Limited Şirketi tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına kabul ve beyan eder açık rıza göstermiş olacaksınız.