Kalite Politikamız

Cep telefonu, cep telefonu şarj ci̇hazları, şarj ci̇haz kabloları, powebank, kablolu – kablosuz kulaklık, usb bellekler, mi̇kro sd hafiza kartları, dönüştürücüler, ckd elektroni̇k kart üreti̇mi̇ konularında ar-ge, tasarım, i̇malat, satış ve tekni̇k hi̇zmet veren, sektörün öncü kuruluşlarından bi̇ri̇ olan fi̇rmamız olarak kali̇te yöneti̇m si̇stemleri̇ çerçevesi̇nde;

  • Faaliyetlerimizin her aşamasında gerekli dokümantasyonu sağlayarak ürün ve hizmetlerimizin izlenebilirliğini sağlamak,
  • Tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil mevzuat, standartlar ve ilgili diğer şartlara uyum sağlamak,
  • Yapılan AR-GE çalışmaları neticesinde yeni ürünler geliştirmek, mevcut ürünlerde iyileştirme sağlamak ve ulusal katma değerimizi artırmak,
  • Müşteri odaklı sürekli iyileştirme yaklaşımı ile ulusal ve uluslararası rekabet gücümüzü artırmak,
  • Ürün ve hizmetlerimizi Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde risk ve fırsat değerlendirmesi ile kontrol altında bulundurmak,
  • Ürünleri tam ve zamanında teslim etmek,
  • Çalışanlarımızın gelişimini ve paydaşlarımızın farkındalığını artırmak amacıyla sürekli eğitim ve seminer çalışmaları ile bilgi aktarımı ve paylaşımı sağlamak,
  • Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve memnuniyetlerinin en üst seviyede tutulmasını sağlamak,
  • Satış sonrası hizmet garantimiz ile müşterilerimize her zaman güvenilir ve hızlı hizmet sunmak,
  • İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre konularına duyarlı yaklaşarak temas halinde olduğumuz her bir birey ve çevre koşullarını en iyi şekilde muhafaza etmek,


Konularını öncelikli olarak göz önünde bulunduruyor ve firmamızın sorumluluğu altında olduğunu taahhüt ve beyan ediyoruz.


Genel Müdür