İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Kurumumuz çalışanlarının ve ilgili tarafların sağlık ve güvenlik içinde olmalarını sağlamak amacı ile;

 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı,
 • Çalışma ortamındaki tehlike, risk ve ramak kala durumlarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • Çalışanlarımız ve diğer ilgili tarafların İSG konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması için gerekli iletişim faaliyetlerini sağlamayı,
 • Mevcut en iyi teknolojileri kullanarak İSG performansımızı sürekli geliştirmeyi,
 • Olası acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak proaktif önlemler almayı,
 • Gerekli olabilecek tüm İSG eğitimleri için olanak sağlamayı ve eğitimlerin etkinliğini takip etmeyi,
 • İSG konularında çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları teşvik ederek tüm çalışma alanlarımıza yaygınlaştırmayı,
 • İSG Yönetim Sistemimiz kapsamında yüklenici firmaların İSG performanslarını takip etmeyi ve iyileştirmeyi,
 • İSG ile ilgili fırsatları tespit etmeyi, süreçlerimize ve uygulamalarımıza entegre ederek değerlendirmeyi,
 • Başarılı bir İSG performansına ulaşmak için hedefleri belirlemeyi, aksiyon planları oluşturmayı, gerçekleşme düzeylerini takip etmeyi,
 • Politikamızın, güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışma alışkanlığının içselleştirildiği bir kültür oluşturmayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, yeni yatırım ve operasyonlarda İSG ile ilgili sorumlu olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uygun hareket etmeyi,
 • Organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlayarak, İSG faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeyi temel almayı,

taahhüt ederiz.

 


Genel Müdür